سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
سه چیز است که نشانه اصابت رأی است : خوب برخورد کردن و نیک گوش کردن و پاسخ نیکو دادن . [امام صادق علیه السلام]